INFORMATIECAMPAGNE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
Verzorging diverse communicatiemiddelen nieuwbouw winkelcentrum

In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder heeft Proracom in het kader van, de nieuwbouw in het verlengde van het huidige winkelcentrum De Deel, een informatiecampagne opgezet. De huis-aan-huis informatiekrant over Stadshart Emmeloord (35.500 stuks) moest informatie bieden en draagvlak creeren bij inwoners van Emmeloord, omwonenden en betrokken partijen. Voor deze krant vond veel samenwerking plaats met een Grafische studio, de gemeente Noordoostpolder, projectontwikkelaar en architecten. Daarnaast heeft Proracom meegewerkt aan advertenties, beletteringen, borden, slideshows, informatieavonden en presentatiemateriaal t.b.v. Stadshart Emmeloord.

ecabo_botenplaats.jpg