Voor Stichting Urk Promotie heeft Proracom diverse jaren het VVV kantoor van Urk voorzien van grafische communicatiemiddelen. Daarbij werd advies gegeven, welke middelen in te zetten voor welke doelgroep. Ook werden signs en belettering ingezet op grote borden op de havens en bewegwijzering door het dorp. Proracom droeg zorg voor de Tourist Info Gids in diverse talen en bemiddelde in het drukwerkproces. Daarnaast werd meegedacht met diverse evenementen en het ontwikkelen van nieuwe recreatieve middelen en samenwerkingen.

In de persoon Ramona Brongers heeft Proracom nog zitting genomen in het Stichting Urk Promotie bestuur om een PR Advies uit te brengen over een vijfjaren termijn. Ook heeft zij secretariele diensten verleend voor de Stichting Evenementen Urk en was onderdeel van de oprichting hiervan i.o.v. Burgemeester en Wethouders en SUP.